Słowa o. Antonello


Słowa o. Antonello z 15 września 2013 r w 25. rocznicę koronacji

Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu – diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Pan Jezus jest tu obecny w swoim ciele, utworzonym w ciele Maryi. Słowo stało się ciałem, ciało chlebem po wszystkie dni.
Wyciągnij ręce i zaufaj Jezusowi!
Wszelkie cierpienia tej ziemi, oddaj, która była deptana przez najeźdźców, którzy przyjeżdżali, aby ją opanować i zniewolić.
Zabierz cierpienia przeszłych pokoleń.
Bóg ma misję mesjańską dla Polski. Tak jak Mesjasz cierpiał dla zbawienia świata.
Pan Bóg prosi ten lud aby ofiarował cierpienia całej swojej historii, swoich przodków dla zbawienia całej ludzkości.
Bóg czyni nowe dzieło na tej ziemi, nowy czas właśnie się rodzi.
Maryja rozgniata głowę węża w tym miejscu, tak zapomnianym jak Betlejem, w najmniejszej diecezji w całej Polsce, najbardziej cierpiącej.
To miejsce Bóg wybrał aby Dziewica Maryja pokazała początek nowych czasów.
Zabierz łzy moich rodziców, braci, dziadków, pradziadków.
Maryja chce przemienić to wszystko w życie.
Teraz wyciągnij swoje ręce, modlimy się w komunii ze wszystkimi świętymi , którzy pochodzą z tej ziemi, ze wszystkimi męczennikami, cała krew, która została przelana tutaj.
Modlimy się za dusze wszystkich przodków, aby zostały przejęte do chwały Boga Ojca.
Pan Jezus w tym momencie pokazał mi obraz pewnego wydarzenia, które miało miejsce między rokiem 1600-1700.
Z pewnego kraju przypłynęły łodzie, posłane z morza Bałtyckiego, aby móc najechać na ten region i poświęcić go szatanowi. Rozpowszechnili (rozesłali) wielu magów, wróżbiarzy i czarownic, bo wcześniej w tych terenach było dużo drzew i lasów i poświecili wszystkie rzeki regionu szatanowi.
Maryja otrzymała pewien rozkaz od Jezusa swego Syna. Maryja prosi biskupa, aby móc stworzyć blisko krzyża, który jest tam wysoko, źródło wody, które proboszcz tego miejsca będzie świecił stale.

Poprzez ten obraz Pan Jezus chce błogosławić wszystkie te miejsca, rzeki,. które zostały przeklęte.
To źródło, aby z tego źródła popłynęła woda żywa
Pan Jezus prosi ks. Biskupa o to źródło, aby z tego źródła wypływało 7 maleńkich strumieni, które będą spływały do maleńkiego jeziorka, gdzie ma być umieszczona figura Maryi miażdżącej głowę węża.
Te małe i proste znaki dla diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, one dadzą życie dla całej Polski, bo te pobłogosławione wody popłyną  do wszystkich wód w Polsce aby je uświęcić.
Jezus to obiecuje dla was wszystkich.
Te wody, to malutkie źródło, z którego będzie wypływała woda spod krzyża, one staną się wodami, które będą uzdrawiać fizycznie, psychologicznie, duchowo.
Jezus mówi do was i do księży biskupów nie martwcie się, bo Ja poślę darczyńców, którzy pomogą wam to zrobić.
Uwierzcie w Moja Opatrzność
Moja Mama wzięła mnie w ramiona kiedy umarłem, ale z mojego Serca. otwartego przez włócznię wypłynęła woda żywa i krew, która uzdrawia.
I tutaj wielu będzie się nawracało przez spowiedź.
To miejsce jest Święte, Święte.
Wielu protestantów będzie się tutaj nawracać, bo cierpią a Maryja weźmie ich w swoje ramiona.
Jezus prosi was o jedną rzecz.
Uwaga! Połóż rękę na swoim sercu, patrz na Jezusa, Jezus błaga.
Ja chcę w Koszalinie kościół otwarty  24 godz. na dobę, gdzie wiele moich dzieci, będą odprawiać adorację, stałą , wieczystą za całą Polskę. Jezus prosi o to was.
Nie w miejscu klauzury, w kościele, który wskaże ks. Biskup, aby był otwarty cały dzień, całą dobę, gdzie wy świeccy będziecie w pełni uczestniczyć, młodzi i dorośli, gdzie będą stałe zmiany w adoracji Jezusa.
Jezus pyta każdego z was, kto jest gotowy aby stworzyć  grupę wieczystej adoracji.
Czy chcecie stanąć do dyspozycji?