Rekolekcje – „A zasadziwszy ogród…”


Serdecznie Zapraszamy na Rekolekcje ze Słowem Bożym

Temat:  „A zasadziwszy ogród…”

Jak powiedział św. Maksym Wyznawca, człowiek przez nieposłuszeństwo odrzuca za siebie swój własny początek. Jeśli jednak w drodze ku swojemu końcowi się nawróci i pojedna z Bogiem, to odkryje, że na końcu jest początek. W takim ujęciu raj dla każdego człowieka jest przeszłością, ale dla niektórych również przyszłością.

Czego możemy nauczyć się od Adama i Ewy, Kaina i Abla, Noego i tych którzy postanowili wybudować więżę Babel? Weekendowe spotkanie ze Słowem będzie wspaniałą możliwością wyciągania wniosków „z początku” naszej drogi ku Bogu.

Podczas rekolekcji będzie również możliwość nauczenia się najważniejszych słów hebrajskich, które występują w Księdze Rodzaju i zobaczenia w oryginale najciekawszych „miejsc” Biblii hebrajskiej, których nie jesteśmy w stanie w pełni oddać w polskim tłumaczeniu. 

Prowadzący: ks. Mateusz Wyrzykowski, Siostry Uczennice Krzyża

Termin: 27 – 29. 04. 2018r.

Miejsce: Dom Pielgrzyma przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu

Zgłoszenia: s. Goretti tel. 698 446 375,  dompielgrzyma42@gmail.com