Odpust parafialny 15.08.2017r.


Tegoroczne uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Wniebowziętej w skrzatuskim sanktuarium  przenikało głębokie wołanie Ks Bpa Krzysztofa Zadarki o nowy „cud nad Wisłą, o przemianę serc, o powrót do pierwotnej miłości w pobożności Maryjnej ludu polskiego.

Uroczystą sumę odpustową poprzedziło nabożeństwo ku czci Matki Najświętszej poprowadzone przez ks. Kustosza Wacława Grądalskiego, okraszone śpiewem Chóru Lutnia z Roska.

„Trzeba nam się dzisiaj modlić,- apelował Hierarcha, bo ” potrzebny nam jest dzisiaj lud wierzący, który klęknie przed Najświętszą Maryją Panną i będzie Ją prosić , tak jak prosiły przed nami całe pokolenia”.

Potrzebny nam jest cud nad Wisłą, żeby obroniła nas Ta, która jest Królową Polski, przed skrajnym materializmem, zeświedczeniem i neopogaństwem. Tak bardzo potrzeba nam naszej pięknej pobożności Maryjnej”- zachęcał. „Ona to wszystko zaniesie Ojcu” -zapewniał. „Niech nigdy modlitwa do Matki Najświętszej nie ustanie”- tym apelem zakończył swoje nauczanie.

Ks. Wacław serdecznie dziękuje wszystkim wiernym za obecność, wspólną modlitwę i wszelką pomoc materialną i osobową ofiarowaną w organizacji i przebiegu uroczystości.